Thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng"
Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tùy điều kiện thực tế, cũng như nhiệm vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”. 
Một trong những đơn vị hưởng ứng tốt hoạt động này là Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với “ Ngày thứ bảy tình  nguyện” thực hiện tín dụng chính sách cho người dân . Thông qua việc hướng dẫn và tiếp công dân đến giải quyết hồ sơ, các văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng; tư vấn, hướng dẫn quy trình cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của người dân về vay vốn, thu nợ và thu lãi, ... 
Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm”,  phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 
<Tin: Mai Thêm - ĐKDN>
Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị