Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019
Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng gắn với đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên.

<Tổ chức trưng bày các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về pháp luật đến đoàn viên, thanh  niên công nhân
trong Ngày hội thanh niên công nhân năm 2018>

Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã phối hợp với các tổ chức chính trị trong đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến  đoàn viên, thanh niên và CNVCLĐ. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động việc làm, Luật BHYT, BHXH, vệ sinh an toàn lao động, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật An toàn giao thông, Luật Thanh niên, Luật Phòng chống ma túy... thông qua các hình thức tuyên truyền như tổ chức tập huấn, tuyên truyền miệng, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền qua bảng thông tin, hệ thống loa nội bộ… Ngoài ra các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống website, facebook; qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội; góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đoàn viên thanh niên.<Các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức  tập huấn  an toàn lao động - vệ sinh lao động năm 2018>

Có thể nói, bằng các hoạt động cụ thể, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân đã được tổ chức với các nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và gần gũi; nhiều hoạt động tuyên truyền dành riêng cho thanh niên công nhân đã đáp ứng một phần nào nhu cầu tìm hiểu pháp luật của thanh niên công nhân, giúp thanh niên công nhân nâng cao hiểu biết pháp luật và an tâm lao động. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có kiến thức để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho bản thân, đồng nghiệp trong quá trình tham gia lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

<Tổng hợp: Mai thêm - ĐKDN>

 

Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị