Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019
Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Ngày 28/6/2018, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã tham mưu đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 69 - CTHĐ/TU ngày 19/12/2008 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.   
     
Đoàn công tác kiểm tra tại Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.     
Tại buổi làm việc, đại diện Đảng uỷ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị báo cáo kết quả tự kiểm tra về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69 - CTHĐ/TU, Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chỉ thị 05 - CT/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Quyết định số 217, 218 trên các lĩnh vực về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho thanh niên; công tác giải quyết việc làm, nâng các chất lượng lao động trẻ, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tin thần, phát triển toàn diện; công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phát huy tài năng trẻ, cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực; công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là đội dự bị tinh cậy của Đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo công ty và các tổ chức đoàn thể trong phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên gắn với thực hiện Luật Thanh niên và chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2012-2022.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Chính - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Đảng ủy Công ty cũng như những kết quả đã đạt được của Đảng ủy công ty trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ, quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh chỉ đạo đối với tổ chức đoàn thể đặc biệt là đoàn thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn công tác kiểm tra tại Chi bộ Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các thanh niên công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy
Trước đó Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa đối với hoạt động của Đoàn thanh niên. Đồng thời thăm hỏi, động viên các thanh niên công nhân làm việc trực tiếp tại nhà máy.
<Tổng hợp: Mai Thêm - ĐKDN>

 

Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị