Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng"
Nhằm tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức sáng tạo sinh hoạt tập thể có tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống có văn hóa, đạo lý và bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thời gian qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Các cấp bộ Đoàn đã nâng cao chất lượng tổ chức phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân - lập nghiệp”, cụ thể hóa bằng các phong trào, trong đó tập trung phong trào “Thanh niên tình nguyện”, vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.
 Đồng thời, kịp thời phát hiện, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Thường vụ đoàn khối đã định kỳ tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, thường xuyên có các hình thức tôn vinh, tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên như trao giải thưởng Sáng tạo trẻ, Bí thư Chi đoàn xuất sắc, Đảng viên trẻ tiêu biểu, tuyên dương điển hình trong phong trào 4 nhất, 3 trách nhiệm...

Ảnh: Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
Đặc biệt, việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác giáo dục thế hệ trẻ được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đoàn kết, tập hợp và giáo dục tuổi trẻ toàn Khối. Xây dựng lực lượng cộng tác viên nắm bắt dư luận thanh niên và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các diễn đàn mạng, trang web, blog cá nhân. 
       Ảnh: Fanpage của Đoàn Khối
Đoàn Khối thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến, các hội thi nhằm tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Ảnh: Cuộc thi hoặc trao giải cuộc thi trực tuyến 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đoàn Khối xác định tiếp tục tập trung vào một số giải pháp: Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đa dạng hoá hoạt động các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
<Tin, ảnh: Mai Thêm - ĐKDN>
Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị