Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018
Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018)

Nhận thức vị trí, vai trò của thanh niên trong doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Đoàn Khối doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, bằng sức trẻ, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Đoàn Thanh niên khối đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng doanh nghiệp phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Phát huy thế mạnh của mình, hầu hết đoàn viên, thanh niên trong Khối trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Phong trào thanh niên xung kích, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh được Đoàn khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp đầy trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn khối đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ.

Các chủ trương, kế hoạch công tác, phong trào hoạt động của đoàn đã đi vào thực tiễn đời sống tuổi trẻ, được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia, cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội ủng hộ. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội tiếp tục được nâng lên. Tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ được khơi dậy và phát huy, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Hiện nay trong hơn 9.000 lao động ở các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, đoàn viên thanh niên là lực lượng chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất vật chất, góp phần to lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp, tham gia đóng góp cho ngân sách địa phương.

Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động của đoàn luôn tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hoạt động của đoàn cấp trên. Trong chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn Khối doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở đoàn luôn bám sát kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của doanh nghiệp. Các hoạt động xung kích phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Phong trào “Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” được triển khai rộng khắp trong toàn đoàn khối, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tổ chức đoàn trong quá trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, số lượng, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục ý thức quốc phòng- an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, đặc biệt là các hoạt động hướng về Cồn Cỏ, hướng về Biển Đông, “Vì Trường Sa thân yêu”...đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Phong trào “Sáng tạo trẻ” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên đã khuyến khích, phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động sản xuất.

Các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm điện; nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp bộ đoàn có các hình thức tổ chức cho đoàn viên thanh niên trao đổi, đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp về nghề nghiệp và việc làm trong thanh niên. Tổ chức tốt các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, vận động thanh niên thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh.

 

Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III năm 2016

Tích cực, chủ động tham gia công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức đa dạng, thường xuyên, rộng khắp, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao sức khoẻ thể chất cho đoàn viên thanh niên. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Đoàn Khối doanh nghiệp luôn là đơn vị xuất sắc trên nhiều phương diện hoạt động của Tỉnh đoàn Quảng Trị và của Khối doanh nghiệp miền Trung-Tây Nguyên. Hàng năm, Đoàn Khối doanh nghiệp miền Trung-Tây Nguyên-Đông Nam bộ thống nhất chọn Quảng Trị là nơi tổ chức các hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm, biểu dương thanh niên tiên tiến, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo quê hương.

Hàng năm, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay của đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho doanh nghiệp và xã hội. Đoàn có những hoạt động độc lập, tạo dấu ấn sâu đậm trong nhân dân, kêu gọi các đơn vị bạn chung tay hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trong tỉnh trước sự cố ô nhiễm môi trường biển. Kêu gọi các đơn vị và các tổ chức đoàn trong khối có các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới…Nhờ vậy hàng năm Đoàn Khối đã được Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn khen thưởng, nhiều tập thể và cá nhân đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng.

Đặc biệt, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, Đoàn khối, nên các tổ chức cơ sở đoàn có nhiều đồng chí đã tham gia vào cấp ủy, giữ vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp. Từ những kết quả đạt được trên các mặt công tác cũng như một số tồn tại hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, tôi đề nghị trong thời gian tới cần tập trung triển khai các giải pháp hoạt động sau: Tuân thủ và tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động đoàn. Chấp hành và vận dụng một cách linh hoạt những định hướng kế hoạch của đoàn cấp trên.

Do đặc thù đoàn viên thanh niên làm việc ở nhiều môi trường, lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, vì vậy cần phải có những phương thức tổ chức vận động đoàn viên thanh niên phù hợp, tích cực và hiệu quả. Chủ động tổ chức nhiều hoạt động phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở nhiều cấp độ, cụm lĩnh vực và đoàn khối. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có những thành tích nổi bật và tiêu biểu.

Thực hiện tốt chức năng của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của đại hội đảng các cấp; tham gia tích cực vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn minh văn hóa công sở. Tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp và phòng chống ma túy.

<Theo Báo Quảng Trị>

Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị