Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017
Nhiệt liệt chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10!

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP

 TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA I, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

 

Họ và tên: Nguyễn Công Tuấn

Năm sinh: 23/11/1984

Chức vụ: Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư xây dựng 

Điện thoại: 0914.111.552/ 0913.485.924

 

Họ và tên: Trần Nguyễn Hoàng

Năm sinh: 1980

Chức vụ:  UVBTV, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0914.222678

Họ và tên: Dương Văn Hà

Năm sinh: 1980

Chức vụ: UVBTV, Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại: 0949.197777

 

Họ và tên: Phạm Xuân Phú

Năm sinh: 1983

Chức vụ: UVBTV, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0966.965.569

 

Họ và tên: Dương Phước Quốc Cường

Năm sinh: 1983

Chức vụ: UVBTV, Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học, Củ nhân kinh tế

Điện thoại: 0914.463.789

 

Họ và tên: Lê Quang Văn

Năm sinh: 1981

Chức vụ: UVBTV, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV cấp nước & xây dựng Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học, Cử  nhân QTKD

Điện thoại: 0912.325557

 

Họ và tên: Trần Tiến Đạt

Năm sinh: 19/3/1982

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học

Điện thoại: 0916.640234

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Linh

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Công ty CP Bình Điền Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0935.716.339

Họ và tên: Phan Thế Huỳnh

Năm sinh: 01/8/1983

Chức vụ: Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học

Điện thoại: 0915.011048

 

Họ và tên: Hồ Thị Thu Hà

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV QL&KT công trình Thuỷ Lợi Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0944.859.969

Họ và tên: Đoàn Quang Thiện

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0935.084777

 

Họ và tên: Hồ Tiến Linh

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0914.444.997

 

Họ và tên: Phạm Vũ Hà

Năm sinh: 05/6/1980

Chức vụ: Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Thiên Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0905.039666 

 

Họ và tên: Trần Hậu Ngự

Năm sinh: 03/7/1987

Chức vụ: Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0974.626936

Họ và tên: Hoàng Trần Hùng

Năm sinh: 26/8/1982

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0912.233467

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Điện thoại: 0906.415888 

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Lựu

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Bưu điện Tỉnh Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0942.691.357

 

Họ và tên: Phạm Đình Huynh

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Công ty Bảo Việt Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 0914.444.229

 

Họ và tên: Hoàng Lê Duy

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 0983.485747

Họ và tên: Nguyễn Trương Phú

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 0917.607.117

 

Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
"CUỘC THI TÌM HIỂU TRỰC TUYẾN TRÊN INTERNET NĂM 2017"
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị