Chủ nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2018
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018: “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” (Từ ngày 3/6 - 31/8/2018)
Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Trang
Bản quyền thuộc về Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Email: doankdn.qti@gmail.com
Thiết kế bởi Trung tâm Phát triển CNTT - Viễn Thông Quảng Trị
CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP VÀ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Họ tên  
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Đơn vị